نمایش نوار ابزار

آزادسازی خرمشهر به روایت دکتر قالیباف (کلیپ تصویری)

کلیپ تصویری آزادسازی خرمشهر شامل صحنه های نبرد و فتح، و سخنرانی دکتر قالیباف پیرامون فتح سوم خرداد

مطالب مشابه
دیدگاه ها