نمایش نوار ابزار

براي اداره جامعه به علم، پژوهش و دانش اهميت بدهيم

راي اين كارآمدي و تحقق عيني باورها نيازمند اين هستيم كه براي اداره جامعه به علم، پژوهش و دانش اهميت بدهيم. امروز وقتي نگاه مي‌كنيم دانشگاه و نخبگان ما از متن به حاشيه كشيده شده‌اند، و اين چالش بزرگي است. ما بايد دانشگاه را فرصت بدانيم اما در رفتار اينگونه نشان مي‌دهيم كه دانشگاه تهديدي براي ماست تا فرصت. اشكال ما فاصله بين دانش و آنچه امروز به عينيت مي‌رسد است. به اين معنا كه اركان اجرايي ما چه مقدار به سمت دانشگاه حركت مي‌كند، و از طرف دیگر پژوهش‌ها و تحقيقات دانشگاه‌هاي ما چه مقدار به سمت چالش‌هاي ما حركت مي‌كنند.

قاليباف با اشاره به اينكه كشور ما در حوزه های مختلف مهندسي و فني در مرزهاي دانش قرار دارد، تأكيد كرد: با همه اين شرايط  و با وجود اين موقعيت و جايگاه علمی وقتي مي‌خواهيم كشور را اداره كنيم برمي‌گرديم به روش‌هاي دهه شصت ميلادي. وقتي دانش را داشته باشيم اما در حوزه اجرا و مديريت، اقتصاد، صنعت، فني و عمراني به اين سمت حركت نكنيم چه فايده و چه آثاري دارد.
وي با اشاره به حركت جامعه به سمت مدرك‌گرايي خاطرنشان كرد: در دانشگاه‌ها ما به سمت مدرك‌گرايي رفته‌ايم، آن هم نه براساس نياز. چه تعداد از دانشجويان ما رشته‌اي را مي‌خوانند كه علاقه‌اي به آن ندارند، خروجي‌اش كجاي نياز كشور را پاسخ خواهد داد، معلوم نيست. هنوز به اوج فارغ‌التحصيل شدن دانشجويان با مدارك سطوح بالا نرسيده‌ايم. آيا اين همه سرمايه و فرصت و وقت اساتید و دانشجويان را براي رسيدن به پيشرفت هدفمند ساماندهي كرده‌ايم؟ خير. و اين از چالش‌هاي جدي ماست.

دیدگاه ها