نمایش نوار ابزار

براي قبول مسئوليت اداره كشور، صرف مدير اجرايي بودن كافي است؟

دانشجويي با طرح اين سؤال كه آيا براي قبول مسئوليت اداره كشور، صرف مدير اجرايي بودن كافي است؟ و شما چه برنامه‌اي براي كشور داريد گفت: حتماً غرض شما اين نيست كه اگر كسي رئيس دولت میشود، بايد نسبت به همه حوزه‌ها تخصص داشته باشد. طبيعتاً در حوزه اجرايي و مجريه در نگاه اوليه بحث مديريت و مدير اجرايي بودن مهم‌ترين بخش است. البته آن مدير بايد نسبت به موضوعات علمي، سياست خارجي و در حوزه مسائل حقوق ملت و بخش‌هاي مختلف حداقل‌هايي را بداند. دانستن يك بخش است، ولي توان به كار بستن آن اهميتش كمتر نيست.

وی ادامه داد: رشته تحصيلي بنده در حوزه كارشناسي و دكترا رشته‌اي است كه معتقدم كاملاً با نظام سياسي، اداري و كشورداري مرتبط است. به علاوه در حوزه مديريت افتخارم اين است كه به عنوان يك رزمنده در جبهه حضور پيدا كردم و جزو كساني هستم كه از پايين به بالا و بدون هيچ رانتي به لطف خدا و فرصتي كه انقلاب در اختيارمان گذاشت، مسير كنوني را طي كردم. احساسم اين است كه هيچ انسان متعهدي اگر كاري بلد نيست، نبايد در آن كار فعاليت كند. در خصوص برنامه نيز بيش از شش سال است كه  معمولا روزهاي پنجشنبه با جمع 250 نفر از متخصصان و نخبگان در 24 سرفصل برنامه‌اي را تنظيم كرده‌ايم كه منطبق با برنامه 1404 و برنامه 5 ساله است. توجه داشته باشید، مشكل اصلي كشور ما تمركزگرايي است و در كتابي با عنوان «توزيع فضايي قدرت» با تأكيد بر محله‌محوري و تفكيك كار ملي و محلي برنامه‌اي را منطبق با نيازهاي هر استان تنظيم كرده‌ايم.
دكتر قاليباف در خصوص استفاده از نيروهاي استاني بومی در مديريت هر استان گفت: وقتي نگاه من تفكيك كار ملي و محلي است طبيعتاً به مسئوليت هم همين نگاه را دارم. اعتقاد به نظام ولايي و کارآمدی دو اصل برای نبروهای اجرایی است، حال اگر كسي بومي باشد و اين دو را نيز داشته باشد طبيعتاً از آنها به درستي استفاده خواهد شد.

دیدگاه ها