نمایش نوار ابزار

دكتر قاليباف در پاسخ به اين سؤال كه آیا شما تكنوكرات هستيد

دكتر قاليباف در پاسخ به اين سؤال كه آیا شما تكنوكرات هستيد و تفسيرتان از تكنوكرات چيست با انتقاد از بي‌اخلاقي‌ها گفت: من نمی دانم چگونه بچه رزمنده ای که به جبهه می رود، و روزهای اول اسلحه کلاشینکف و ژ3 هم نداشیم و در جنگلهای فولی آباد با تفنگ ام1 به شناسایی می رفتیم و دشمن تا بن و دندان مسلح بود،  مایی که با ام 1 می رفتیم به جنگ دشمن، کجا با ادبیات تکنوکراسي سازگاری دارد، اینبداخلاقی ها را انسان متعجب می شود، کاش انقلابی که اساسش اخلاق بود رعایت می کردیم، خوب است دوستان بدانند در پایان سال گذشته کنفرانس بین المللی در حوزه حمل و نقل و نقش فناوری اطلاعات برگزار شد که در آن بیش از 40 نفر از دانشگاههای معتبر دنیا به همراه اساتید خودمان شرکت کرده بودند و بنده حدود 25 دقیقه صحبت کردم چون بخش فناوری بود آنجا بحث کردم که نقش فن آوری یعنی تکنوکراسي به معنای فن سالاری،اینجا حتما فن سالاریمورد قبول ماست و فن سالاری امکان ندارد مگر بر بستر عقلانیت و همانجا به این موضوع اشاره کردم که ما اینجا به عنوان یک کشور اسلامی به عقلانیت که می رسیم مسیرمان دوگانه می شود. ما عقلانیت ابزاری را قبول نداریم ما عقلانیتی که متصل به وحی الهی است مد نظر ماست لذا فن سالاری و تکنوکراسي را به عنوان يك وسیله قبول داریم ولی هرگز هدف نیست.

حال بداخلاقی اینجاست که می گویند بنده یک تکنوکراتم، در حالى كه حضرت آقا  كه در مورد18 سال پیش در مشهد صحبت می کردند  فرمودند در حوزه نفت این کار را انجام می دادند با یک رفتار تکنوکراتي، به نظر بنده خواستند بگویند این کار بدون مجاهدت و مديريت جهادي انجام نمی شود، بعد این را به آن وصل می کنند در حاليكه خودشان را به ان راه مي زنند و این را نمی گویند که حضرت آقا خواسته شان در ان بحث اين بوده که ما وابستگی خود را به نفت کاهش بدیم اینها که این حرف را می زنند نگاه کنند که در دولت مورد تایید خودشان وابستگی به نفت را  بالابردند یا پایین اوردند .در حقیقت آب به آسیاب تکنوکراسي ریختند ولی شعار ضد تکنوکراسي می دهند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها