نمایش نوار ابزار
  • استقبال مردم شیراز از دکتر قالیباف
  • براي قبول مسئوليت اداره كشور، صرف مدير اجرايي بودن كافي است؟
  • دكتر قاليباف در پاسخ به اين سؤال كه آیا شما تكنوكرات هستيد
  • اظهارات محمد باقر قاليباف در اجتماع پرشور داشجويان شيرازي
اطلاعیه ها
  • استقبال مردم شیراز از دکتر قالیباف
  • براي قبول مسئوليت اداره كشور، صرف مدير اجرايي بودن كافي است؟
  • دكتر قاليباف در پاسخ به اين سؤال كه آیا شما تكنوكرات هستيد
  • اظهارات محمد باقر قاليباف در اجتماع پرشور داشجويان شيرازي
  • دكتر قاليباف در پاسخ به اين سؤال كه آیا شما تكنوكرات هستيد
آخرین مطالب

گالری ویدئویی